Doradztwo Prawne obejmuje w szczególności:

*) niektóre czynności z mocy prawa wymagają dodatkowo pełnomocnictw ogólnych lub szczególnych